Quy chế

würth-referee

Tin tưởng lẫn nhau, trung thực và thẳng thắn là những nguyên tắc cơ bản đã ăn sâu vào văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Würth. Những giá trị này đã được khẳng định trong triết lý kinh doanh của công ty mà ông Reinhold Würth thảo ra từ những năm 1970. Những nguyên tắc này không chỉ bao gồm việc tuân thủ quy tắc và điều luật, mà còn nói đến tư duy đúng đắn của nhân viên, vốn là nền tảng cơ bản cho thành công lâu bền của tập đoàn Würth.

Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích tư duy này. Từ tư duy này, nhân viên Würth tự động có ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh tất cả các quy tắc điều luật hiện có ở trong nước cũng như nước ngoài. Để các nhân viên, cộng sự cũng như khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác làm ăn khác thấy rõ được mục tiêu đó, chúng tôi đã thảo ra các quy tắc cụ thể dựa trên những giá trị của công ty, được tóm tắt trong các Quy chế tuân thủ của tập đoàn Würth (Quy chế tuân thủ).

Hệ thống trình báo toàn cầu

Quy tắc tuân thủ thể hiện cam kết của chúng tôi nhằm ứng xử cùng nhau dựa trên tinh thần trung thực, được áp dụng cả khi ứng xử với khách hàng, nhà cung cấp và và các đối tác kinh doanh khác. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng các trình báo nhận được từ các bên thứ ba thường xuyên giúp giải quyết các trường hợp tội phạm kinh tế. Vì lý do này, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống cho phép cả nhân viên của Tập đoàn Würth và các bên thứ ba trình báo các hành vi phạm tội và các vi phạm tuân thủ khác. Công cụ dựa trên web này được gọi là Hệ thống BKMS (Hệ thống giám sát doanh nghiệp).

Nếu bạn muốn trình báo một sự việc, bạn có thể giấu tên hoặc sử dụng tên của mình. Tuy nhiên, vì chúng tôi muốn duy trì & phát triển một môi trường giao tiếp mở, vì vậy bạn nên cung cấp tên của mình khi trình báo. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân dưới sự bảo mật nghiêm ngặt và xem xét các lợi ích hợp pháp của tất cả các bên liên quan.

Hãy tạo một hộp thư trong hệ thống BKMS, qua đó chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Đây là việc quan trọng cho trường hợp nếu chúng tôi có bất kỳ câu hỏi thêm cần trao đổi hoặc trong trường hợp bạn muốn thêm thông tin thêm vào trình báo của mình sau này. Nếu bạn muốn thì việc giao tiếp qua hộp thư cũng có thể được để dưới dạng ẩn danh.

Hệ thống này chỉ nhằm mục đích chú ý đến các trường hợp nghi ngờ về tội phạm kinh tế hoặc các vi phạm tuân thủ quy chế trong Tập đoàn Würth. Việc sử dụng sai mục đích trong hệ thống cũng có thể cấu thành tội phạm hình sự.

Bạn có thể gửi trình báo qua đường link website sau:

https://www.bkms-system.net/wuerth

Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ của các bạn!

Ban quản lý tuân thủ quy chế tập đoàn Würth

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Str.12-17

74653 Künzelsau

Đức